31.godišnjica pogibije našeg suborca i prijatelja Mate Vučka

Dana 22. listopada 2023 g. navršava se 31 godina od pogibije našeg suborca , branitelja i prijatelja Mate Vučka. Sjećamo se njegovih posljednjih riječi : Čuvajte mi Hrvatsku, ja umirem živila Hrvatska! Njegove riječi nas obavezuju da svoje heroje ne zaboravimo da ih nosimo u svojim mislima i u svom srcu, i da o njima govorimo i pričamo našoj djeci unucima,kao i da prenesemo istinu o Domovinskom ratu. Sveta misa za Matu održati će se u Cisti Velikoj 23. listopada 2023.g. u 17:00 sati u crkvi sv. Jakova, Cista Velika.

Počivao u miru Božjem!

Osvrt u Dubrovačkom listu na događaje te 1992.godine:

Pored brojnih prikupljenih sjećanja izravnih sudionika i sačuvanih izvornih dokumenata u Muzeju, tijek akcije zauzimanja Vlaštice moguće je rekonstruirati i kroz izvode iz Zapovijedi zapovjednika 4. brigade ZNG od 17. listopada 1992. godine.

Tako se u odluci navodi: „Odlučio sam tijekom noći izvršiti prikriveno dovođenje postrojbi iz sadašnjeg rajona razmještaja pravcem Mokošica – Osojnik – Zaplanik, a zatim izvršiti napad glavnim snagama na pravcima: Široke doline – Klepetnik i Vukoš – Mliječni vrh – Mrkasin brdo, a pomoćnim snagama na pravcu: s. Zaplanik – s. Orah – s. Cerovac, s ciljem pomoćnim snagama vezivati snage neprijatelja, a glavnim u bližem zadatku izbiti na crtu: Klepetnik – Mrkasin brdo – k. 704.

Po ostvarenju uvjeta (ovladavanje s. Glavska od strane 1. brigade ZNG i izbijanjem snaga 163. brigade HV na Buavac) krenuti na izvršenje slijedećeg zadatka i izbiti na crtu: Spasova glava – Gradina – tt 500. – Dubova glava, gdje organizirati obranu“.

U istoj Zapovijedi navode se i zadaci postrojbi 4. brigade ZNG. Treća Imotska bojna dobila je zadaću napada na glavnom pravcu sa crte razvoja Đerin do – Vukoš tt 611, gdje joj je bilo smješteno Zapovjedno mjesto, napasti pravcem Vukoš – Mrkasin brdo s bližom zadaćom da dijelom snaga uz sudjelovanje 5. bojne (SHUB) blokira kotu 704., te nanoseći neprijatelju što veće gubitke ovlada objektima: Mrkasin brdo – Visoka glava i Petnja glava.

Peta bojna (SHUB) je dobila zadaću da s crte razvoja Široke doline – Dobrunica napada pravcem Tresibrad – Klepetnik tt 546., ovlada navedenim visovima, te u slijedećoj zadaći produži napadna djelovanja zajedno s 3. Imotskom bojnom. Prva bojna dobila je zadaću izvođenja obrane u rajonu Veliki Planik – Kalađurđevići, dok je 4. bojna smještena u selu Osojnik kao pričuva.

Ondje su tijekom akcije, koja je trajala trinaest dana, i u sljedećih nekoliko mjeseci poginula osmorica njihovih pripadnika: na Golubovu kamenu Vinko Žužul Pašić i Branko Kutleša, na brdu Ćula Joško Novović Tuta i Anđelko Kutleša Baja, na Kutini Mladen Kunac, u Osojniku Mladen Aračić, na Vlaštici Mate Vučak Čigra, te na brdu Mrkasin Milan Trutin Šilje.