Posjetili smo gradilište budućeg spomen parka “Vitez Mile Bošnjak”

Na poziv naših prijatelja iz Posušja koji vode udrugu za zaštitu i očuvanje okoliša Gomila-Osoje u BIH, posjetili smo gradilište gdje će biti izgrađen spomen park “Vitez Mile Bošnjak”. Kako je pokojni Mile Bosnjak ujedno bio i  pripadnik 3. Imotske bojne 4. brigade, a koji je poginuo u obrani Zadra, naša udruga “Imotski sokolovi” je aktivna te na razne načine podupire ovaj projekt. Izrazili smo zadovoljstvo sa dosadašnjim radovima, te ćemo i dalje podržavati izgradnju ovoog spomen parka sukladno našim mogućnostima.