Poziv na redovnu izvještajnu skupštinu

Pozivaju se svi članovi udruge na redovnu izvještajnu skupštinu koja će se održati u subotu 12.03.2022. godine u 10:30 minuta u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta.