Redovna izborna skupština Udruge hrvatskih dragovoljaca “IMOTSKI SOKOLOVI”

Na temelju članka 20. Statuta UHD 3.BOJNE 4.BRIGADE-ZNG ,, IMOTSKI SOKOLOVI”sazlvam redovitu izbornu skupštinu

Mail