Ugovor o prekograničnoj suradnji za II. fazu izgradnje sportskog centra “Vitez Mile Bošnjak”

Nakon svečanog otvorenja I. faze  sportskog centra “Vitez Mile Bošnjak” 29.08.2022.g. u Osoju, općina Posušje, Bosna i Hercegovina, udruga hrvatskih dragovoljaca “IMOTSKI SOKOLOVI , potpisala je novi ugovor o  prekograničnoj suradnji za II. fazu izgradnje sportskog centra “Vitez Mile Bošnjak” sa udrugom “GOMILA – OSOJE” iz Posušja.

Vitez Mile Bošnjak bio je rođeni Posušanin. Dao je svoj život u obrani grada Zadra 5. listopada 1991.g. na području “Bokanjac” samo predgrađe grada Zadra. U to vrijeme  stanovništvo grada Zadra proživljava najteže trenutke u Domovinskom ratu strahujući od srpsko- četničkih razularenih hordi zla, koje bjesomučno granatiraju grad  Zadar, ruše , pljačkaju i pale sve pred sobom.

II. faza izgradnje sportskog centra “Vitez Mile Bošnjak”